1. ให้แจ้งชื่อแอพที่ต้องการ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการ
  2. ทางผมจะเสนอราคา
  3. เมื่อลุกค้า OK กับราคา และระยะเวลาการทำให้โอนเงิน 50% เริ่มมัดจำทำงาน
  4. ผมจะเริ่มทำงานให้ และส่งไฟล์แอพให้ทดลองเล่น ถ้า OK ให้โอนที่เหลืออีก 50%
  5. เมื่อผมได้รับเงินทั้งหมดแล้ว จะส่งไฟล์ที่เรียบร้อยให้ติดตั้งครับ